Individuele coaching

Wordt dé expert in veiligheid

Home / Individuele coaching

Individuele coaching

Wordt dé expert in veiligheid

INDIVIDUELE COACHING is pas mogelijk na het volgen van de groepscoaching. Dit is noodzakelijk om een succesvol eindresultaat te bekomen.

Dit is een premium product. Om de kwaliteit te bewaren zijn er maximaal 4 individuele coaching trajecten per jaar mogelijk. Wees er dus snel bij !

INDIVIDUELE COACHING is maatwerk. Iedere organisatie is verschillend, iedere preventieadviseur heeft recht op een eigen aanpak.

Individuele coaching

Behoefte

Vooraleer we starten, maken we eerst een grondige behoefteanalyse. Door middel van diepte-interviews met de preventieadviseur, met enkele leidinggevenden en, indien mogelijk, de werkgever, bepalen we het behoeftepatroon.

We vertrekken immers steeds vanuit het bestaande preventiebeleid om van daaruit verder te bouwen aan een duurzaam preventiebeleid.

We formuleren een antwoord op de vragen:

 • Wat wenst de preventieadviseur te bereiken ?
 • Wat wenst het bedrijf te bereiken ?

Realiteit

Door het uitvoeren van verschillende bezoeken in het bedrijf vormen we ons een realistisch beeld van de bestaande toestand.
Wij brengen de sterktes & zwaktes, de kansen & bedreigingen voor het preventiebeleid in kaart.

Conformiteit van het huidige preventiebeleid

Deze grondige doorlichting wordt eveneens aangegrepen als intensief leermoment voor de interne preventieadviseur.

 • Conformiteitsaudit met welzijnswetgeving, volledige en grondige doorlichting op basis van wettelijke vereisten
 • Optie: conformiteitsaudit m.b.t. OHSAS 18001 en/of ISO 45001
 • GAP-analyse als basis voor het aanpassen van procedures of toevoegen van ontbrekende zaken in bestaande procedures
 • In kaart brengen van de sterktes & zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) voor de veiligheid
 • Definiëren van verantwoordelijkheden en rollen die nog niet duidelijk zouden zijn
 • Documentenbeheer interne dienst: bekijken huidige structuur, voorstellen voor nieuwe structuur

Aanbevelingen

Op basis van de grondige doorlichting maken we aanbevelingen voor het bouwen van een duurzaam preventiebeleid, rekening houdend met de doelstellingen. Je krijgt gericht advies & begeleiding op maat.

 • Wat is er nodig zodat de preventieadviseur zijn doel kan bereiken?
 • Wat is er nodig zodat het bedrijf zijn doel kan bereiken?

 

We maken volgende rapporten:

 • Volledig conformiteitsrapport m.b.t. de welzijnswetgeving
 • Optie: conformiteitsrapport m.b.t. de norm OHSAS 18001 of ISO 45001
 • Scorerapport: resultaat in cijfers en grafiek
 • Actiepunten: actielijst met prioriteiten

 

De rapporten worden grondig doorgenomen met de preventieadviseur.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

We bekijken samen met de preventieadviseur waar er zich verdere ontwikkelingsnoden bevinden. We maken een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

Globaal actieplan (GPP) & Jaaractieplan (JAP)

Ten slotte wordt een globaal actieplan opgemaakt. Dit wordt uiteraard opnieuw in nauw overleg met de opdrachtgever opgemaakt. Daarbij houden we maximaal rekening met de prioriteiten en doelstellingen van de opdrachtgever. Uiteraard houden we hier ook rekening met de wettelijke voorschriften.

Wij voorzien een globaal actieplan (GPP) met een tijdshorizon van 5 jaar.

De meest dringende & noodzakelijke zaken worden in een jaaractieplan (JAP) gegoten, rekening houdend met de beschikbare budgetten.

Offerte

INDIVIDUELE COACHING is een premium product op maat.

Iedere organisatie is verschillend, iedere preventieadviseur heeft recht op een eigen aanpak. Contacteer ons voor een offerte op maat van jouw organisatie.

Om de kwaliteit te bewaren zijn er maximaal 4 individuele coaching-trajecten per jaar mogelijk. Wees er dus snel bij!

Contacteer ons